מבצע!
🠖
🠔

תורת מנחם ספר המאמרים – תש"ל

52.00 45.00

לא במלאי

תורת מנחם ספר המאמרים – תש"ל

תקציר

דרושי חסידות מאת כ"ק אדמו"ר מליובאוויטש זי"ע שנאמרו בשנת תש"ל, במהדורה חדשה עם ציונים ומפתחות.

קרא עוד
קרא פחות

תיאור

בין הנושאים המבוארים במאמרי שנת תש"ל: ענין העדות בשניים למעלה; ג' פירושים בתיבת "בראשית"; המשך חודש כסלו (4 מאמרים) העוסק בביאור גילוי האלוקות והשראת השכינה שהייתה בזמן הבית ומעלת העבודה בזמן הגלות; פירושים שונים במשמעות ספירת העומר ועניינם בעבודת האדם; הנשמות נקראות מהלכים והמלאכים נקראים עומדים; ג' המעלות שיהיו בעם ישראל לעתיד לבוא.

בי' שבט תש"ל מלאו 20 שנה להסתלקותו של אדמו"ר הריי"ץ מליובאוויטש, היה זה יום שישי ערב שבת קודש, ורבינו קיים התוועדות מיוחדת אחר חצות היום ובה התקיימה הכנסת ספר תורה לבית מדרשו – ספר תורה מיוחד זה מכונה "ספר התורה לקבלת פני משיח צדקנו", על כתיבתו הודיע אדמו"ר הריי"ץ בשנת תש"ב וסיומה נעשה בידי הרבי. לאחר מכן אמר הרבי מאמר "להבין עניין כתיבת ספר תורה", בו ביאר את עניינה של מצוות כתיבת ספר תורה, משום שמשה רבינו כתב ספר תורה ובכל אחד מישראל ישנה בחינת 'משה', ובסיום הדברים ביאר עבודתו הרוחנית של אדמו"ר הריי"ץ בכתיבת ספר תורה זה.

דרכו של רבינו הייתה לבסס את המאמרים על דברי קודמיו ולדון בהם, כביכול אין הוא אלא נושא כליהם ומברר מקחם, אך מתוך אותו העיון עלו חידושים נפלאים, התיישבו והסתדרו יחד סוגיות מורכבות במשנת החסידות.

ספר זה הוא כרך נוסף בסדרת 'תורת מנחם – ספר המאמרים' המכילה את דרושי החסידות שאמר רבינו במשך עשרות בשנים, היוצאים לאור לפי סדר השנים, בעריכה מדוקדקת עם מראי מקומות נרחבים. בסוף הספר: מפתחות עניינים, פסוקים מאמרי חז"ל וספרים ועוד. כהוספה באה סקירה על "ספר התורה לקבלת פני משיח צדקנו".

מידע נוסף

חלקים
1
מק"ט:
9781562115180-1

52.00 45.00

לא במלאי