מבצע!
🠖
🠔

תורת מנחם – ספר המאמרים – תשכ"ד

52.00 45.00

לא במלאי

תורת מנחם – ספר המאמרים – תשכ"ד

תקציר

דרושי חסידות מאת כ"ק אדמו"ר מליובאוויטש זי"ע שנאמרו בשנת תשכ"ד, במהדורה חדשה עם ציונים ומפתחות.

קרא עוד
קרא פחות

תיאור

במאמרי שנת תשכ"ד עוסק רבינו בין היתר בביאור סוגים שונים של "עבודת עבד" בעבודת האדם לקונו, מדוע לא זכו הדורות הראשונים לתורה, עניין הנבואה שבחלומות, העלייה בסולם הקדושה על ידי התפילה, חמשה עניינים בתורה הרמוזים בפסוק "ואהיה אצלו אמון", החילוק בין אור הממלא כל עלמין לסובב כל עלמין והשוואתו לחילוק בין תורה למצוות, ג' מדרגות בביטול האור למאור וכנגדן בעבודת האדם לקונו.

בשנים ההם נהג הרבי להזכיר לעיתים את זכותם של יהודי ברית-המועצות שהיו נתונים מאחורי מסך הברזל, לתאר את גודל מסירות נפשם ולבקש מה' שיצאו מן השבייה לחיים טובים ולשלום. בשנת תשכ"ד עסק בכך רבינו באופן מיוחד בכמה הזדמנויות, ואחת מהן במאמר "וידבר אלקים" בפרשת יתרו אותו פתח בתיאור העובדה ש"ישנם כמה וכמה מאחינו בני ישראל, הנתונים בצרה ובשבייה שיש להם מניעות ועיכובים, העלמות והסתרים מצד הכופרים בנותן התורה, שאינם מניחים אותם לקיים המצוות, ועד שעל פי תורה נמצאים הם במצב ד"אונס רחמנא פטריה", ובכל זאת הם מוסרים את נפשם על קיום המצוות", ובכה רבות בדבריו אלו.

דרכו של רבינו הייתה לבסס את המאמרים על דברי קודמיו ולדון בהם, כביכול אין הוא אלא נושא כליהם ומברר מקחם, אך מתוך אותו העיון עלו חידושים נפלאים, התיישבו והסתדרו יחד סוגיות מורכבות במשנת החסידות.

ספר זה הוא כרך נוסף בסדרת 'תורת מנחם – ספר המאמרים' המכילה את דרושי החסידות שאמר רבינו במשך עשרות בשנים, היוצאים לאור לפי סדר השנים, בעריכה מדוקדקת עם מראי מקומות נרחבים. בסוף הספר: מפתחות עניינים, פסוקים ומאמרי חז"ל ועוד.

מידע נוסף

חלקים
1
מק"ט:
9781562115135

52.00 45.00

לא במלאי