מבצע!
🠖
🠔

תורת מנחם ספר המאמרים – תשכ"א

52.00 45.00

כמות:

+

x

-

במלאי

סה"כ:
סה"כ:

תורת מנחם ספר המאמרים – תשכ"א

תקציר

דרושי חסידות מאת כ"ק אדמו"ר מליובאוויטש זי"ע שנאמרו בשנת תשכ"א, במהדורה חדשה עם ציונים ומפתחות.

קרא עוד
קרא פחות

תיאור

במאמרי שנת תשכ"א עוסק רבינו בין היתר בנושאים הבאים: ביאור שני משלים שמביא רבינו הזקן בענין לבושי הנפש; ביאור פנימי בעניין "אל יפטר אדם מחברו אלא מתוך דבר הלכה"; שני פירושים לכך שאדם בגימטרייה מ"ה; שורש נפש האלוקית ונפש הבהמית; ביאור ג' המצוות שנצטוו ישראל בכניסתם לארץ; עניינה של קריעת ים סוף לאור החסידות; 3 עניינים במים כמשל על 3 עניינים בעולמות העליונים; ביאור עניינו של נהר דינור.

דרכו של רבינו הייתה לבסס את המאמרים על דברי קודמיו ולדון בהם, כביכול אין הוא אלא נושא כליהם ומברר מקחם, אך מתוך אותו העיון עלו חידושים נפלאים, התיישבו והסתדרו יחד סוגיות מורכבות במשנת החסידות.

ספר זה הוא כרך נוסף בסדרת 'תורת מנחם – ספר המאמרים' המכילה את דרושי החסידות שאמר רבינו במשך עשרות בשנים, היוצאים לאור לפי סדר השנים, בעריכה מדוקדקת עם מראי מקומות נרחבים. בסוף הספר: מפתח עניינים מפורט ומפתח ביאורים בספר התניא.

מידע נוסף

חלקים
1
מק"ט:
9781562115111

52.00 45.00

כמות:

+

x

-

במלאי

סה"כ:
סה"כ: