מבצע!
🠖
🠔

תורת מנחם ספר המאמרים – תשי"ט

52.00 45.00

לא במלאי

תורת מנחם ספר המאמרים – תשי"ט

תקציר

דרושי חסידות מאת כ"ק אדמו"ר מליובאוויטש זי"ע שנאמרו בשנת תשי"ט, במהדורה חדשה עם ציונים ומפתחות.

קרא עוד
קרא פחות

תיאור

במאמרי שנת תש"כ עוסק רבינו בין היתר בנושאים הבאים: ביאור מאמר חז"ל "שקר החן – דורו של משה; והבל היופי – דורו של יהושע, אשה יראת ה' היא תתהלל – דורו של רבי יהודה בר אילעאי", החילוק בין ניסוך המים והיין לפי פנימיותם, ההבדל בין תפילה לברכה, ביאור החילוק בין שלושת המשלים של אדמו"ר האמצעי לכך שכל הגבוה יותר יורד למטה יותר, ג' סוגי אהבה – "בכל לבבך, בכל נפשך ובכל מאודך".

בחג הפסח אמר רבינו 'המשך' בן 3 מאמרים העוסק בנושא פריצת המצרים והגבולות בעבודת הנשמה: הצורך בגילוי המידות מלבד השגת השכל, שתי תנועות בנשמה: פתיחה וכיווץ, ביאור ג' בחינות של 'קטנות' שהיו בהן ישראל ביציאת מצרים.

דרכו של רבינו הייתה לבסס את המאמרים על דברי קודמיו ולדון בהם, כביכול אין הוא אלא נושא כליהם ומברר מקחם, אך מתוך אותו העיון עלו חידושים נפלאים, התיישבו והסתדרו יחד סוגיות מורכבות במשנת החסידות.

ספר זה הוא כרך נוסף בסדרת 'תורת מנחם – ספר המאמרים' המכילה את דרושי החסידות שאמר רבינו במשך עשרות בשנים, היוצאים לאור לפי סדר השנים, בעריכה מדוקדקת עם מראי מקומות נרחבים. בסוף הספר: מפתח עניינים מפורט ומפתח ביאורים בספר התניא.

מידע נוסף

חלקים
1
מק"ט:
9781562115098

52.00 45.00

לא במלאי