🠖
🠔

תורת מנחם – ספר המאמרים תשי"ד

45.00

לא במלאי

תורת מנחם – ספר המאמרים תשי"ד

תקציר

דרושי חסידות מאת כ"ק אדמו"ר מליובאוויטש זי"ע שנאמרו בשנת תשי"ד, במהדורה חדשה עם ציונים ומפתחות.

קרא עוד
קרא פחות

תיאור

במאמרי שנת תשי"ד עוסק רבינו בין היתר בנושאים הבאים: ביאור שני הפירושים ב"ואהבת"; השייכות בין חג החנוכה לחג הסוכות; מעלת האור שנמשך על ידי תורה ומצוות לגבי האור שהאיר בבית המקדש; עבד עברי וכנעני ואמה עבריה לאור החסידות; ביאור מעמיק בעניין "גופין" ו"לבושין" (מאמר "ונחה"); טענת המלאכים "תנה הודך על השמים" בשעת מתן תורה; ההבדל בין אור הממלא כל עלמין לאור הסובב כל עלמין; עניין הנדרים בעבודת ה'.

בשבת פרשת כי תצא אמר רבינו מאמר "לכה דודי" העוסק בביאור עניין הנישואין לאור החסידות, בשנה זו מלאו 25 שנה לנישואי הרבי עם הרבנית בת אדמו"ר הריי"ץ בשנת תרפ"ט, ומאמר זה מבוסס על מאמרו של אדמו"ר הריי"ץ שנאמר בזמן החתונה.

דרכו של רבינו הייתה לבסס את המאמרים על דברי קודמיו ולדון בהם, כביכול אין הוא אלא נושא כליהם ומברר מקחם, אך מתוך אותו העיון עלו חידושים נפלאים, התיישבו והסתדרו יחד סוגיות מורכבות במשנת החסידות.

ספר זה הוא כרך נוסף בסדרת 'תורת מנחם – ספר המאמרים' המכילה את דרושי החסידות שאמר רבינו במשך עשרות בשנים, היוצאים לאור לפי סדר השנים, בעריכה מדוקדקת עם מראי מקומות נרחבים. בסוף הספר: מפתח עניינים מפורט.

מידע נוסף

חלקים
1
מק"ט:
9781562115036

45.00

לא במלאי