מבצע!
🠖
🠔

ספר המאמרים – תשט"ז

52.00 45.00

כמות:

+

x

-

במלאי

סה"כ:
סה"כ:

במלאי

ספר המאמרים – תשט"ז

תקציר

דרושי חסידות מאת כ"ק אדמו"ר מליובאוויטש זי"ע שנאמרו בשנת תשט"ז, במהדורה חדשה עם ציונים ומפתחות.

קרא עוד
קרא פחות

תיאור

במאמרי שנת תשט"ז עוסק רבינו בין היתר בנושאים הבאים: החילוק בין אורות וכלים לבין גופים ולבושים; פנימיות עניינם של 'בית' 'חצר' ו'היכל'; אהבת עולם ואהבה רבה; סדר עבודת התפילה וכללות עבודת האדם בכל יום בהתאם למדרגות הנשמה: נפש רוח ונשמה; ביטול המועדים לעתיד לבוא; מעלת הנשמות על המלאכים (המשך חג השבועות), ביאור תיקון חטא עץ הדעת באמצעות הפרשת חלה.

הדרוש "לפיכך נקראו הראשונים סופרים" שנאמר בשנה זו עוסק באופן מיוחד בעצות לתיקון טמטום הלב באמצעות התבוננות במצבו, התבוננות בעניינים נעלים, אמירת אותיות התורה. ותיקון טמטום המוח באמצעות נתינת צדקה וטבילה במקווה.

דרכו של רבינו הייתה לבסס את המאמרים על דברי קודמיו ולדון בהם, כביכול אין הוא אלא נושא כליהם ומברר מקחם, אך מתוך אותו העיון עלו חידושים נפלאים, התיישבו והסתדרו יחד סוגיות מורכבות במשנת החסידות.

ספר זה הוא כרך נוסף בסדרת 'תורת מנחם – ספר המאמרים' המכילה את דרושי החסידות שאמר רבינו במשך עשרות בשנים, היוצאים לאור לפי סדר השנים, בעריכה מדוקדקת עם מראי מקומות נרחבים. בסוף הספר: מפתח עניינים מפורט.

מידע נוסף

חלקים
1
מק"ט:
9781562115067

52.00 45.00

כמות:

+

x

-

במלאי

סה"כ:
סה"כ:

במלאי