מבצע!
🠖
🠔

תורת מנחם – ספר המאמרים תשט"ו

45.00 40.00

כמות:

+

x

-

במלאי

סה"כ:
סה"כ:

תורת מנחם – ספר המאמרים תשט"ו

תקציר

דרושי חסידות מאת כ"ק אדמו"ר מליובאוויטש זי"ע שנאמרו בשנת תשט"ו, במהדורה חדשה עם ציונים ומפתחות.

קרא עוד
קרא פחות

תיאור

מאמרי שנת תשט"ו נודעים בעמקותם ויסודיותם המיוחדת.

בתקופת החורף עסק רבינו בביאור עניינם של "דעת עליון" ו"דעת תחתון" – כיצד מתבטאים הם בעולמות ובביטולם לאלוקות, ביחודא עילאה וביחודא תתאה, ביציאת מצרים ובמתן תורה. גם הזכיר שישנה מדרגה שלישית בדעת – "תכלית הידיעה שלא נדעך". ביאר שב' דעות אלו הם שורש הטבע ושורש הניסים, וכן מהם נובעת הסתעפות אור אין סוף "למעלה עד אין קץ ולמטה עד אין תכלית".

כמו כן עסק בייחוד בנושאים הבאים: ביאור עניין הצמצום ופעולתו באורות העליונים, וכן פעולתו למטה שתהיה מציאות בפשיטות ואלוקות בהתחדשות, וביאור מהות הגילוי לעתיד לבוא; ביאור ההבדל בין אור אלוקי שעניינו גבול לבין אור הבלי-גבול; עניין הנדרים; ביאור מטרת ירידת הנשמה למטה.

דרכו של רבינו הייתה לבסס את המאמרים על דברי קודמיו ולדון בהם, כביכול אין הוא אלא נושא כליהם ומברר מקחם, אך מתוך אותו העיון עלו חידושים נפלאים, התיישבו והסתדרו יחד סוגיות מורכבות במשנת החסידות.

ספר זה הוא כרך נוסף בסדרת 'תורת מנחם – ספר המאמרים' המכילה את דרושי החסידות שאמר רבינו במשך עשרות בשנים, היוצאים לאור לפי סדר השנים, בעריכה מדוקדקת עם מראי מקומות נרחבים. בסוף הספר: מפתח עניינים מפורט.

מידע נוסף

חלקים
1
מק"ט:
9781562115043

45.00 40.00

כמות:

+

x

-

במלאי

סה"כ:
סה"כ: