מבצע!
🠖
🠔

ספר המאמרים מועדים – י"ב-י"ג תמוז

50.00 45.00

לא במלאי

ספר המאמרים מועדים – י"ב-י"ג תמוז

תקציר

אסופת דרושי חסידות מאת כ"ק אדמו"ר מליובאוויטש זי"ע שנאמרו במשך השנים בהתוועדויות לכבוד חג הגאולה של חמיו אדמו"ר הריי"ץ

קרא עוד
קרא פחות

תיאור

בספר זה סודרו המאמרים לפי הפסוקים השונים הפותחים את מאמרי החסידות ולא לפי סדר השנים. במאמרים אלו עוסק רבינו רבות בלימוד דבריו של חמיו אדמו"ר הריי"ץ מליובאוויטש בתקופת גאולתו ממאסרו בשנת תרפ"ז ובשנים שלאחר מכן בעת ציון "חג הגאולה". כך מיוסדים מאמרים רבים על הפסוק "יהי ה' אלוקינו עמנו כאשר היה עם אבותינו" עליו נשא אדמו"ר הריי"ץ דברים.

חלק מהדרושים עוסק בביאור פסוקים בפרשיות השבוע בלק ופנחס, וחלקם העיקרי עוסק בנושאים השייכים באופן תוכני לחג הגאולה: הנהגת העולם בדרך הטבע ובדרך ניסית, ירידת הנשמה למטה והתמודדותה, ביאור הכתוב "השם נפשנו בחיים ולא נתן למוט רגלנו", ביאור ברכת "הגומל" ועניינם של ארבעה סוגים שחייבים להודות.

דרכו של רבינו הייתה לבסס את המאמרים על דברי קודמיו ולדון בהם, כביכול אין הוא אלא נושא כליהם ומברר מקחם, אך מתוך אותו העיון עלו חידושים נפלאים, התיישבו והסתדרו יחד סוגיות מורכבות במשנת החסידות. ספר זה הוא כרך נוסף בסדרת 'תורת מנחם – ספר המאמרים' המכילה את דרושי החסידות שאמר רבינו במשך עשרות בשנים, בעריכה מדוקדקת עם מראי מקומות נרחבים.

מידע נוסף

חלקים
1
מק"ט:
9781562116132

50.00 45.00

לא במלאי