🠖
🠔

תורת מנחם ספר המאמרים – באתי לגני

100.00

כמות:

+

x

-

במלאי

סה"כ:
סה"כ:

במלאי

תורת מנחם ספר המאמרים – באתי לגני

תקציר

אסופת דרושי חסידות מאת כ"ק אדמו"ר מליובאוויטש זי"ע המבוססים על פרקי מאמר החסידות האחרון שפרסם חמיו אדמו"ר הריי"ץ זי"ע, במהדורה חדשה ומפוארת

קרא עוד
קרא פחות

תיאור

לקראת י' שבט תש"י, יום היארצייט של סבתו, הוציא לאור כ"ק אדמו"ר הריי"ץ מליובאוויטש מאמר חסידות, דרוש המתחיל "באתי לגני". באותו יום נצחו האראלים את המצוקים ונשבה ארון הקודש. לתקופת השנה, בי' שבט תשי"א, פתח חתנו כ"ק אדמו"ר זי"ע באמירת מאמר החסידות הראשון שלו, שהתחיל אף הוא בפסוק "באתי לגני" ועסק בביאור הפרק הראשון במאמר חותנו.

עשרים פרקים למאמר 'באתי לגני' המקורי, וכנגדם במשך עשרים שנה בהתוועדות ליום ההילולא, ביאר רבינו מידי שנה בשנה את אחד הפרקים. בשנת תשל"א פתח רבינו שוב במחזור נוסף של ביאור שנתי שנמשך עד לפרק י"ח – בשנת תשמ"ח. ימים ספורים לאחר מכן, בשנת תשמ"ח, נפטרה הרבנית הצדקנית חיה מושקא ע"ה, בתו של אדמו"ר הריי"ץ וזוגתו של רבינו, ומאז פסק רבינו לומר מאמרי חסידות.

בדרושיו אלו מדייק רבינו כדרכו בכל תיבה במאמרו של חותנו ובונה תילי תילים של ביאורי חסידות. בין הנושאים העיקריים במאמרי חסידות אלו: גילוי והמשכת השכינה מלמעלה למטה עד לגשמיות, עבודת הקרבנות ברוחניות, עניינה של רוח שטות והדרך להתגבר עליה באמצעות שטות דקדושה, הפיכה חושך הקליפה לאור הקדושה, ביאור הענין ד"אור אין סוף למעלה עד אין קץ ולמטה עד אין תכלית", עניינם של בני ישראל – צבאות ה'.

במהדורה החדשה הובא מאמרו המקורי של אדמו"ר הריי"ץ כולו, ועליו מאמרי כ"ק אדמו"ר זי"ע שסודרו בעריכה מחודשת ובהירה, בתוספת מקורות וציונים רבים, תוכן עניינים נרחב ומאיר עיניים, ובסופו מפתחות מפורטים.

מידע נוסף

חלקים
2
מק"ט:
9781562116064

100.00

כמות:

+

x

-

במלאי

סה"כ:
סה"כ:

במלאי