🠖
🠔

תורת השליחות

50

כמות:

+

x

-

במלאי

סה"כ:
סה"כ:

תורת השליחות

תקציר

ייעוד הפצת היהדות ומעיינות החסידות, לשלוחים 'רשמיים' ולכל יהודי שהוא בעצם שליח, במשנתו של כ"ק אדמו"ר מליובאוויטש זי"ע.

מידע נוסף

חלקים
1
מק"ט:
9780826652867

50

כמות:

+

x

-

במלאי

סה"כ:
סה"כ: