🠖
🠔

תורת המגיד מזלאטשוב

65.00

כמות:

+

x

-

במלאי

סה"כ:
סה"כ:

במלאי

תורת המגיד מזלאטשוב

תקציר

דרושי חסידות על סדר הפרשיות, המועדים וערכים שונים, מתורת הרה"ק רבי מיכל מזלאטשוב זי"ע, תלמיד הבעל שם טוב.

קרא עוד
קרא פחות

תיאור

הרה"ק רבי יחיאל מיכל מזלאטשוב זי"ע (תפ"ו־תקמ"ו), המכונה 'המגיד מזלאטשוב', תלמידו המובהק של הבעל שם טוב. ר' יחיאל מיכל היה אחד המיוחד בקדושתו, עד שהעידו עליו צדיקים בשם החוזה מלובלין שתורתו היא מעין התורה שלומדים הצדיקים בגן־עדן, שהיא "קב ונקי" ואין בה מקום לספק כלל.

בסגנון זה התבטא גם ה'אוהב ישראל' מאפטא, זקן הצדיקים בדורו, שאמר: "כאשר באתי אל הרב המגיד הקדוש מוה"ר יחיאל מיכל זצ"ל מזלאטשוב, כאשר פתח פה קודשו לומר תורה, אזי כל הספקות שהיו לי בתורה כולם נתיישבו לי, וכאשר פסק לומר חזרו לי הספקות למקומן, אז ידעתי אשר מפתח התורה בידו".

רבי מיכל היה ידוע כבעל מנגן מופלא בחצר הבעש"ט, ועל אחד מניגוניו מספרים שביקש הבעש"ט שינגנו אותו בעת הסתלקותו, ואף הבטיח שכל מי שינגנו מתוך התעוררות תשובה, אף הוא יצטרף אליו במרום ויעורר רחמים רבים על נשמתו.

זכה רבי מיכל והעמיד קרוב לשישים תלמידים שהיו מגדולי רועי החסידות ומרביצי תורתה, ורבים מכתבי החסידות המוכרים והנלמדים ביותר יצאו מהם. ביניהם נציין את הרה"ק רבי חיים מטשרנוביץ בעל ה'באר מים חיים', את הרה"ק רבי משולם פייביש מזברז' בעל ה'יושר דברי אמת', ואת הרה"ק רבי דוד שלמה אייבשיץ בעל ה'ערבי נחל' וה'לבושי שרד'.

רבי מיכל היה דרשן גדול, אולם לא השאיר אחרים כתבי יד כלשהם. בשנת תרנ"ט יצא לאור ליקוט קטן מתורתו שנשא את השם "מים רבים", ועתה בדורנו אנו זוכים בפעם הראשונה לכינוס מאמריו מספרים רבים אל מקום אחד: ספר 'תורת המגיד מזלאטשוב' הערוך על סדר פרשיות התורה, מועדי השנה וערכי עבודת ה'. בספר קובצו מאות מאמרים ויסודות שהובאו בשמו בספרי תלמידיו ושאר צדיקי הדורות, בתוספת מאמרים שנבנו על יסודות תורתו. כמו כן, נלקטו ובאו כמה וכמה מאמרים מתורתם של חמשת בניו של רבי יחיאל מיכל, הלא הם הרה"ק רבי יוסף מיאמפולי, הרה"ק רבי מרדכי מקרעמניץ, הרה"ק רבי יצחק מראדוויל, הרה"ק רבי משה מזוועהיל והרה"ק רבי בנימין זאב מזברז'. חלקו השני של הספר נקרא "תולדות בית זלאטשוב", ובו ניתן למצוא את תולדות חייהם של ר' יחיאל מיכל ושל בניו הקדושים, ממשיכי דרכו.

מידע נוסף

חלקים
1
מק"ט:
9790826604663

65.00

כמות:

+

x

-

במלאי

סה"כ:
סה"כ:

במלאי