🠖
🠔

שפת אמת אור עציון – מועדים א'

60.00

כמות:

+

x

-

במלאי

סה"כ:
סה"כ:

במלאי

שפת אמת אור עציון – מועדים א'

תקציר

דרושי חסידות ודברי תורה על מועדי השנה, מתוך סדרת 'שפת אמת', חיבורו הנודע של הרה"ק רבי יהודה אריה לייב אלתר מגור, מספרי היסוד בעולם החסידות.

קרא עוד
קרא פחות

תיאור

הספר 'שפת אמת', חובר ונכתב על-ידי הרה"ק רבי יהודה אריה ליב אלתר זצ"ל, האדמו"ר השני לבית חסידות גור (תר"ז-תרס"ה), נכדו של מייסד החסידות רבי יצחק מאיר אלתר זצ"ל בעל חידושי הרי"ם. ספר זה נחשב לאחד מספרי החסידות היותר חשובים והיותר נפוצים בציבור החרדי ובציבור הציוני-דתי.

תחילה נוהג היה ה'שפת אמת' לומר דרושים אלו בפני קהל החסידים בשבתות ובמועדים ב"טיש". לאחר השבת או המועד היה כותבם בעצמו על פי זכרונו. בפתיחת כל דרוש מביא המחבר מדרש חז"ל על הפרשה אותו הוא מבאר, בדרכו המיוחדת בעומק ובמקוריות רבה. לעיתים קרובות מבוססים דרושיו סביב ביטוי קצר ותמציתי שאמר רבי יצחק מאיר אלתר, סבו של ה"שפת אמת", והמחבר מבאר אותו. לשונו של ה'שפת אמת' קצרה ותמציתית. את הסיבה לכך הוא מסביר בעצמו: "ולאשר גדול הקושי לבצע עומק המכוון אל הכתב, לזאת טוב הקיצור במילות קצרות".

הבסיס לפרשנות ולדרשנות התורה הם פסוקי התורה ומדרשי חז"ל. רבינו השפת אמת מתייחס אל הפסוקים והמדרשים כנקודות מוצא, כדי לברר עקרונות וערכים על פי משנתו החינוכית. יחד עם זאת ימצא הלומד בספר זה שפע גדול של פרשנות לפסוקי התורה ולמדרשי חז"ל, ואף חידושים לשוניים מפתיעים. בדרשות משולבים רעיונות מהתלמוד, המדרשים, תורת הקבלה, פרשנות המקרא וכתבי החסידות. רבינו השפת אמת היה בעל ידע עצום בכל תחומי התורה "כל רז לא אניס ליה", ובדרשותיו הוא מסתמך על מקורות אין ספור.

הדברים, אשר נאמרו בדור שקדם לשואה, מהווים עד היום אבן יסוד חשובה להשקפת העולם התורנית והחסידית. ערכים מרכזיים עליהם הוא מדבר, ואותם הוא מברר לעומקם הם, בין השאר: התורה, השבת, עם ישראל, ארץ ישראל, הנקודה הפנימית שבכל יהודי, ועוד.

אף שהשפת אמת נחשב מספרי היסוד של עולם החסידות, הוא היה כספר החתום עבור לומדי תורה רבים, בשל הקושי בפענוח ראשי התיבות ובמציאת המקורות עליהם מתבסס המחבר בדבריו. בשני העשורים האחרונים יצאו לאור 13 כרכי סדרת 'שפת אמת' במהדורה מחודשת על ידי המכון התורני "אור עציון".

במסגרת הפרויקט העצום נעשה מאמץ גדול לאיתור המקורות המצוינים בספר, כולל העלומים שבהם, ראשי התיבות והקיצורים נפתחו, הוא מוגש בכתב מרובע ובדפוס בהיר, ובסוף הספר נוספו גם מפתחות למקראות ודברי חז"ל. מאמץ מיוחד הושקע בהצגת המקורות לחלק הליקוטים, השזור במושגים ועניינים קבליים רבים, ואשר נחשב כספר החתום גם עבור תלמידי חכמים יודעי ספר. סדרה זו מבוקשת ומצויה בהיכלי הלימוד ובבתים, ורבים הם הלומדים שנפתחו להם שערי ה'שפת אמת' תודות לה.

מידע נוסף

חלקים
1
מק"ט:
9789657277850

60.00

כמות:

+

x

-

במלאי

סה"כ:
סה"כ:

במלאי