🠖
🠔

שעריו בתודה

40.00

כמות:

+

x

-

במלאי

סה"כ:
סה"כ:

במלאי

שעריו בתודה

תקציר

עצות מופלאות לשינוי ממשי בחיי האדם. התודה היא המפתח לכל שערי החיים: שמחה, שלום בית, פרנסה ועוד.

קרא עוד
קרא פחות

תיאור

כוונת חבור זה, ללמד את עם ישראל את היסוד הנפלא הזה, ללכת עם תודה! כי התודה תביא את האדם למדרגה הרוחנית הראויה לו, ותפתח לו את כל השערים שישנם: שערי שמחה, שערי פרנסה, שערי זיווגים, שערי רפואה שלימה, שערי תורה ותפילה וכו' – כל מיני שערים שאנו מבקשים שיפתחו לנו, התודה היא המפתח לפתוח את כל אלו השערים ועוד כהנה וכהנה שערים, ככל העולה על דעתו של כל אדם.

כל מי שילך בדרך של ההודיה בתמימות, ידע שוודאי הוא יפעל ישועות וימתיק את כל הדינים. וזה עיקר העבודה שתביא לגאולה הפרטית והכללית, לעקור את מידת הבכיינות וכפיות הטובה, ולעבוד על הכרת הטוב ועל הודאה והלל ושבח לה', ובזה יתוקן הכל ונזכה לגאולה השלמה. כי בהודיה תלויה כל הגאולה, שיכולה להיות קלה מאוד ונעימה בזכות ההודיה!!!

"לעתיד לבוא אמרו חז"ל – יהיו כל הקרבנות בטלים, חוץ מקרבן תודה. פירוש – כשיבוא משיח צדקנו, ויבנה בית המקדש, לא יקריבו בו שום קרבן, לא חטאת, ולא אשם, רק קרבנות תודה, ועוד תודה, ועוד תודה" (מתוך הספר)

מידע נוסף

חלקים
1
מק"ט:
8100000159

40.00

כמות:

+

x

-

במלאי

סה"כ:
סה"כ:

במלאי