🠖
🠔

קונטרס עץ החיים עם ביאור

40.00

כמות:

+

x

-

במלאי

סה"כ:
סה"כ:

במלאי

קונטרס עץ החיים עם ביאור

תקציר

חיבורו של אדמו"ר הרש"ב מליובאוויטש העוסק בהוראות והדרכות בדרכי לימוד התורה. עם ביאורים וסיכומים.

קרא עוד
קרא פחות

תיאור

קונטרס 'עץ החיים' חובר בשנת תרס"ד על ידי כ"ק אדמו"ר רבי שלום דובער שניאורסון זי"ע, האדמו"ר החמישי מליובאוויטש, כמכתב שהופנה אל תלמידי הישיבה אותה הקים כמה שנים קודם לכן בליובאוויטש, ישיבת 'תומכי תמימים'. מגמת הקונטרס היא לברר את יסודות הקמת הישיבה ואת המחשבה החינוכית העומדת מאחוריה.

במהלכו מציג הרבי בפני התלמידים את השקפתה של החסידות אודות אחד מיסודותיה העיקריים של עבודת ה': מצוות תלמוד תורה ואופן קיומה. הדברים עמוקים ושזורים ביאורים במהות בריאת העולם ובתכליתה, ביחסי הכוחות שבין הטוב והרע בעולמו של האדם ובדרך שבה מסייעת התורה בידו לסלול לו דרך בתוך הערבוביה.

המסר העיקרי הוא שלא ניתן ללמוד תורה 'סתם', כדרך שאדם לומד חכמה או מלאכה. לדברי רבינו, דווקא לימוד שמפעמת בו רוח של אהבת ה' ויראתו מביא אל נפשו של הלומד את ברכת התורה, את אורה ואת הגנתה. מתוך כך, קובע רבינו כי חובה הכרחית על כל המבקש ללמוד תורה לאמיתתה לעסוק בתורת החסידות, שהיא כנשמה לתורת הנגלה ומפיחה בלימודה אהבה ויראה. בפרקים האחרונים פונה הרבי פנייה ישירה אל תלמידי הישיבה בשורה של הדרכות מעשיות מפורטות בעניין סדרי הלימוד בנגלה ובחסידות.

כהקדמה לקונטרס מובא מכתב מאת בנו, האדמו"ר רבי יוסף יצחק שניאורסון זי"ע, בו הוא מעלה מזיכרונותיו אודות מעמדם המרומם של בני תורה בדורות עברו, ומבאר את הרקע לחיבור הקונטרס על ידי אביו. בסוף הקונטרס נוספה הקדמתו של רבי חיים ויטאל זי"ע לשער ההקדמות מכתבי האריז"ל, שהרבי הרש"ב הביא מדבריו בגוף הקונטרס ואף זירז את הקוראים לעיין בה, וכן שני מכתבים מאת הרבי הרש"ב שתוכנם הוא מן העניין.

ספר זה הינו מהדורה מחודשת ומבוארת של קונטרס 'עץ החיים', הנכללת בסדרת 'המעיינות – שערים נפתחים בתורת חסידות חב"ד'. תוכן הדברים ומחולק לפסקאות קצרות ונוחות לקריאה, כל מראי המקומות מצוינים במקומם, ראשי התיבות פתוחים ודברי המחבר מבוארים בהרחבה כך שגם הקורא המתחיל יוכל להבינם. שתי מעלות חשובות אחרות שנוספו במהדורה זו: א. סיכומים המופיעים מפעם לפעם ומסייעים ללומד לעקוב אחר מהלך הדברים במקום שהעניין מתארך או מסתעף מנושא לנושא; ב. לקט מקורות המובא בסוף הכרך, ובו מצוטטים בהרחבה המקורות העיקריים המוזכרים בדברי המחבר. מלאכת הביאור והעריכה נעשתה על ידי דב ליברמן.

מידע נוסף

חלקים
1
מק"ט:
128400040201

40.00

כמות:

+

x

-

במלאי

סה"כ:
סה"כ:

במלאי