מבצע!
🠖
🠔

עניינה של תורת החסידות

הרב יואל כהן

40.00 25.00

כמות:

+

x

-

במלאי

סה"כ:
סה"כ:

במלאי

עניינה של תורת החסידות

מתוך הספר

תקציר

ביאור מקיף ונרחב לחיבורו המפורסם של כ"ק אדמו"ר זי"ע מליובאוויטש על עניינה, מהותה וחידושה של תורת החסידות. עם מקורות והערות.

קרא עוד
קרא פחות

תיאור

קונטרס 'ענינה של תורת החסידות' של הרבי מליובאוויטש, אשר כשמו כן הוא – מבאר את עניינה העצמי של תורת החסידות, וכיצד מסתעפות ממהות זו כל המעלות האחרות המשתקפות בעבודת ה' על פי החסידות, ובחיים החסידיים בכלל.

הלומד בקונטרס, יגלה מושגים רבים המוּכרים לו מכבר, מוארים באור חדש. חלקו הארי של הקונטרס מבאר את עניינה של אמירת "מודה אני", על פי פשט, רמז, דרש וסוד. בהמשך לכך מוסברים בהרחבה העומק והבהירות שמכניסה החסידות בכל אחד מביאורים אלו. דוגמה זו ממחישה את נקודת הקונטרס כולו, וגם מבהירה היטב את 'מקומו' של כל אחד ואחד מחלקי התורה – פשט רמז דרש וסוד – ואת מהותה של תורת החסידות ביחס לשאר חלקי התורה.

בספר זה בא הקונטרס מבואר ומפורש בביאור רחב, על פי שיעוריו של הרב יואל כהן. בביאור שבספר מוסברים היטב המושגים שבקונטרס, ניתן הרקע לכללות הנושא, מודגשת הנקודה העיקרית העולה מכלל הדברים, ומתגלים העמקות והחידוש המיוחדים שבקונטרס זה.

מידע נוסף

מחבר
הרב יואל כהן
מפיץ
מעיינותיך
חלקים
1
כריכה
קשה
מק"ט:
9790826604791

40.00 25.00

כמות:

+

x

-

במלאי

סה"כ:
סה"כ:

במלאי