🠖
🠔

קונטרס הרב – הרב סגל

38.00

לא במלאי

קונטרס הרב – הרב סגל

תקציר

הספר קונטרס הרב הוא ספר המקיף את חידושי אדמו"ר הזקן על מסכת גיטין בסוגיית קניינים ייאוש והפקר.
לתועלת הלימודים הובאו בתחילת הספר הלכות הפקר משו"ע אדמה"ז, וכן רשימת חידושי דינים וביאורים בגמרא ובפוסקים.

מידע נוסף

חלקים
1
מק"ט:
9005105155455

38.00

לא במלאי