מבצע!
🠖
🠔

צדקת הצדיק

50.00 25.00

כמות:

+

x

-

במלאי

סה"כ:
סה"כ:

במלאי

צדקת הצדיק

תקציר

הספר, שנכתב בתקופת התקרבותו של רבי צדוק אל מורו הרה"ק מאיזביצא, בנוי מפסקאות קצרות וקולעות בענייני עבודת ה'. מהדורה מוגהת ומחודשת, הקטעים הארוכים חולקו, ובהערות נוספו ציונים והרחבות.

קרא עוד
קרא פחות

תיאור

רבי צדוק העלה על הכתב בספר 'צדקת הצדיק', רעיונות עמוקים ונפלאים על טיבו של האדם, מידותיו ויצריו, דרכי ההתמודדות עם היצר ועצות להתעלות בעבודת ה'.

להלן כמה פנינים מדבריו הנפלאים בספר זה, על כוחה של תשובה:

עיקר התשובה הוא עד שיאיר ה' עיניו, שיהיו זדונות כזכיות. רוצה לומר, שיכיר ויבין שכל מה שחטא היה גם כן ברצון ה' יתברך.

אף על פי שהבחירה נתונה לאדם, מכל מקום אין אדם יכול להשתנות משרשו ועיקרו.

במקום שהיא המחשבה של האדם שם הוא כל אדם, כי עיקר האדם אינו הגוף רק הנפש, והנפש אינה דבר רק כוח המחשב ומהרהר והרוצה שבאדם, ומקום שמחשבתו אדוקה, כך הוא כל צורת האדם באותו עת.

עגמת הנפש שיש לאדם על עבירות שעשה, הם ממש ייסורי גיהינום על אותה עבירה. ולכן אמרו בסוף פרק קמא דברכות (דף יב עמוד ב) דהמתבייש בה (בעבירה) מוחלין לו, כי כבר סבל עונש גיהינום.

מידע נוסף

חלקים
1
מק"ט:
24600001311

50.00 25.00

כמות:

+

x

-

במלאי

סה"כ:
סה"כ:

במלאי