🠖
🠔

עמוד העבודה

110.00

כמות:

+

x

-

במלאי

סה"כ:
סה"כ:

במלאי

עמוד העבודה

תקציר

חיבור בענייני קבלה וחסידות מאת תלמידם של המגיד ממזריטש ורבי מנחם מנדל מפרמישלן, שהעיד על ספריו "שהם עיקר יסודות התורה והאמונה, ליתן כבוד לה' אלקינו".

מידע נוסף

חלקים
2
מק"ט:
9790826604706

110.00

כמות:

+

x

-

במלאי

סה"כ:
סה"כ:

במלאי