🠖
🠔

עבודת ישראל – שפתי צדיקים

45.00

כמות:

+

x

-

במלאי

סה"כ:
סה"כ:

במלאי

עבודת ישראל – שפתי צדיקים

תקציר

תורת המגיד מקאזניץ על התורה והמועדים, במהדורה חדשה ומאירת עיניים, עם ציונים ומפתחות.

קרא עוד
קרא פחות

תיאור

ספרו של "המגיד מקוז'ניץ", הרה"ק רבי ישראל הופשטיין זי"ע (תצ"ז תקע"ה), מתלמידיהם של המגיד ממעזריטש, הרה"ק רבי שמעלקא מניקלשבורג והרה"ק רבי אלימלך מליז'נסק. מספרים שנולד בברכתו הקדושה של הבעש"ט, שציווה על אביו לקרוא לו על שמו עוד בחייו. היה ידוע כגאון עצום בנגלה ובנסתר, והעיד על עצמו שקודם בואו למעזריטש למד על בוריים כשמונה מאות ספרי קבלה. חצרו של ר' ישראל הייתה אחת המרכזיות בחסידות פולין, וממנה יצאו חסידויות מוגלניצא, גרודז'יסק, דרוהוביטש ופיאסצנה. בין תלמידיו המפורסמים ניתן למנות את הרה"ק רבי קלונימוס קלמן עפשטיין מחבר הספר "מאור ושמש", את הרה"ק רבי שמחה בונים מפשיסחא ואת בעל "חידושי הרי"ם" מגור.

המגיד התפרסם בדרשותיו חוצבות הלהבות, שסגנונן המיוחד ניכר בדפי הספר. בעבודת ישראל נכללו דרושים לפסוקי התורה וביאורים על הש"ס בשפה עשירה ומושכת את הלב. הספר יצא לאור לראשונה בשנת תר"ו והפך לאחד מנכסי צאן ברזל של לומדי החסידות. הספר נדפס בעשרות מהדורות, שרובן הועתקו או צולמו ממהדורות קודמות ומשום כך מלאו שיבושים והשמטות שהקשו על הבנת הדברים.

'מכון שפתי צדיקים' עוסק במפעל גדול ורחב של ההדרת תורת בית קוז'ניץ, ופרי הביכורים של מפעל זה הוא מהדורת עבודת ישראל המפוארת. כאמור, בספר זה רבו מאוד השיבושים וההשמטות, עד שמאמרים רבים הפכו לחתומים וסתומים. בעמל רב הוגהו הדברים מחדש מתוך השוואה למהדורות מדויקות יותר והשקעת מאמץ ניכר באיתור המקורות הרבים שבהם השתמש המגיד, על מנת לדייק ככל הניתן בגרסת דבריו ובמובנם. כמו כן, צוינו במהדורה זו הפניות לשאר ספרי רבנו, שבהם מבוארים עניינים אחדים ביתר הרחבה. כמיטב מסורת המכון צורפו לספר מפתחות מורחבים לפסוקי תנ"ך, מאמרי חז"ל ולספרי פנימיות התורה, יחד עם מפתח אישים ומפתח עניינים מפורט.

מידע נוסף

חלקים
1
מק"ט:
128402290011

45.00

כמות:

+

x

-

במלאי

סה"כ:
סה"כ:

במלאי