🠖
🠔

ספר הערכים ט' – אחדות השם

60.00

כמות:

+

x

-

במלאי

סה"כ:
סה"כ:

במלאי

ספר הערכים ט' – אחדות השם

תקציר

חלק ט' מסדרת הספרים 'ספר הערכים – חב"ד', אנציקלופדיה מקיפה לתורת חסידות חב"ד.

כרך זה עוסק בענין ההכרה האמיתית באחדות ה', שהוא יסוד גדול בתורת החסידות, ומבאר באופן יסודי את שני הקצוות שבהכרה באחדות ה'.
מצד אחד מחדשת תורת החסידות שהכרה אמיתית זו אין משמעה רק שהקב"ה הוא המנהיג היחידי והשליט היחידי בכל העולמות, אלא שהוא המציאות היחידה ואין בלתו, והכרה במציאות אחרת מלבד מציאותו יש בה משום קצה טומאת עבודה זרה רח"ל.
ויחד עם זה מבואר, אשר חס ושלום לומר שהעולם הוא דמיון, שהרי מפורש בכתוב "בראשית ברא אלוקים וגו'", שבריאת העולם היא דבר אמיתי. וכמו שכתב הרמב"ם בתחילת הלכות יסודי התורה אשר יסוד היסודות הוא שיש מצוי ראשון ושהוא "ממציא כל נמצא", ומכיון שה"מצוי ראשון" ממציא אותם, הם מציאות אמיתי. וזהו כל גדר הלכות התורה שיש מציאות של נבראים וההלכות קובעות את הנהגת הנבראים.
בכרך זה הוסבר כיצד שתי נקודות אלה לא רק שאינן סותרות זו את זו, אלא מחזקות אחת את רעותה.

קרא עוד
קרא פחות

תיאור

סדרת הספרים 'ספר הערכים – חב"ד' היא כעין אנציקלופדיה מקיפה לתורת חסידות חב"ד. היא מסודרת על פי ערכים, בסדר אלפביתי, ומגישה את ביאורי אדמו"רי חב"ד לדורותיהם לערכים האלה.

כל נושא שנידון בתורת החסידות מקבל ערך, והערכים הנרחבים מחולקים לתתי-נושאים, מתוך חלוקה מסודרת ומדויקת, שמאפשרת ללומד להקיף את הנושא מכל צדדיו והיבטיו, להבחין בין משמעות הערך בעולמות העליונים, בעולם-שנה-ונפש, בעבודת האדם וכדומה. סגנון הסדרה מתומצת, אך יסודי ועיוני.

הסדרה מונה כרגע תשעה חלקים, וכל הערכים הנדונים בהם מתחילים באות א', אולם אף שהסדרה עדיין בתחילתה, היא מהווה אוצר בלום לכל מעיין בתורת החסידות, ומקיפה סוגיות מהותיות ומרכזיות בתורת החסידות.
חלק נכבד מהסדרה מוקדש לערכים העוסקים ב'אור' האלוקי. לדוגמה: הערך 'אור אין סוף', שהוא מושג בסיסי ויסודי השייך באופן ישיר לכלל הנושאים הרבים הנידונים בתורת החסידות, מחולק לשש חטיבות, הכוללות יחד כ-450 עמודים. הערך 'אורות דספירות', העוסק בסוגיה המורכבת והעדינה מהו מקור הספירות – האורות או הכלים – ומשמעות הדברים באמונה היהודית, משתרע על קרוב ל-200 עמודים.

עוד ערכים בולטים הם אהבת ה', אחדות ה', אהבת ישראל, אחדות ישראל, אומות העולם ועוד. שני כרכים נפרדים מתמקדים ב'מערכת אותיות' – ביאורם של כל אותיות הא-ב במשנת החסידות והקבלה. בסוף כל כרך מופיעים 'מילואים', ובהם דיונים וביאורים נרחבים בנושאי הערכים.

מידע נוסף

חלקים
1
מק"ט:
9780826651099

60.00

כמות:

+

x

-

במלאי

סה"כ:
סה"כ:

במלאי