🠖
🠔

ספר המאמרים אעת"ר

50.00

כמות:

+

x

-

במלאי

סה"כ:
סה"כ:

במלאי

ספר המאמרים אעת"ר

תקציר

רוב המאמרים בספר זה באים ב'המשכים' העוסקים בנושאים: פעולת הצמצום באור אין סוף, עולם התיקון, אתערותא דלעילא ואתערותא דלתתא.

מידע נוסף

50.00

כמות:

+

x

-

במלאי

סה"כ:
סה"כ:

במלאי