🠖
🠔

ספר הזוהר עם 'דמשק אליעזר'

490.00

לא במלאי

ספר הזוהר עם 'דמשק אליעזר'

מתוך הספר

תקציר

פירושו המקיף של הרה"ק רבי אליעזר צבי ספרין מקאמרנא, לספר הזוהר בראשית-שמות, במהדורה בהירה ומתוקנת • חדש כרך י'

קרא עוד
קרא פחות

תיאור

אדמו"רי קאמרנא דגלו בהפצת לימוד הזוהר הקדוש. האדמו"ר רבי יצחק יהודה יחיאל בעל 'היכל הברכה' דרש שילמדו מידי יום בספר הזוהר, ואף חיבר את פירושו העמוק 'זוהר חי' על הזוהר. בנו האדמו"ר רבי אליעזר צבי זצ"ל התעורר לחבר על הזוהר פירוש מקיף השווה לכל נפש, וכך כתב בהקדמתו בשם החוזה מלובלין:

"רצונו הטוב היה שיהיה איש אחד בעולם שיפרש את דברי הזוהר הקדוש על פי פשט פשוט בכל מקום שיוכל לפרש על פי הפשט . . קבלתי עלי בלי נדר לילך בדרך זה לפרש על פי פשוט בכל מקום שיוכל לסבול פשוט פשט, והוא כדי שיוכל לדבק כל אחד מבני ישראל הקדושים בדברי הזוהר הקדוש הזה".

בפירושו ביאר רבינו את הדברים לפי כתבי האריז"ל ועל פי יסודות תורת הבעש"ט, ויצר מעין שיטה מקובצת מכל הפירושים שהיו לפניו, וכתבם בלשון צחה ובהירה השווה לכל נפש. פירושו מתייחד בפרט בכך שמבאר ומתרגם כמעט כל מילה ומילה לפי פשט וסוד הדברים.

במהדורה זו נדפסה לשונו של הזוהר הקדוש בנוסח מוגה לפי דפוסי וילנא וזיטומיר שעליהם ביסס רבינו את פירושו, עם חלוקה לפיסקאות ולפיסוק בהתאם למבואר בפירוש. לאחר כל פיסקה מדברי הזוהר מופיע פירושו של ה'דמשק אליעזר', בתוך הפירוש שולבו שוב בהבלטה כל דברי הזוהר, וכן נוספו ותוקנו אלפי מראי מקומות.

מידע נוסף

חלקים
10
מק"ט:
9790826604910

490.00

לא במלאי