🠖
🠔

סוד הדעת

49.00

כמות:

+

x

-

במלאי

סה"כ:
סה"כ:

במלאי

סוד הדעת

תקציר

דמותו הרוחנית והנהגתו החברתית של הבעל שם טוב, תולדות חייו, יחסו לקבלה, התמודדות עם השבתאות. עיון מעמיק בהגותו ובחידושיו: תיקון המידות והעולם, תורה, תפילה ומצוות, וימות המשיח.

קרא עוד
קרא פחות

תיאור

מעט מאוד ידוע לנו על רבי ישראל בעל שם טוב, מייסד תנועת החסידות ואחד האנשים המשפיעים ביותר על היהדות המודרנית.
סוד הדעת משלב עיון בתעודות היסטוריות עם לימוד מעמיק של התורות הדרשניות והקבליות של הבעש"ט, כדי לפרש את תורתו מתוך עיון בדמותו ההיסטורית. ספר 'סוד הדעת' נכתב בכוונה לפתוח צוהר נוסף להיכרות עם דמותו הייחודית של רבי ישראל בעל שם טוב, בת ה-300 שנה.
חלקו הראשון של הספר מהווה הקדמה נרחבת המתארת את דמותו של הבעש"ט. נפתח במעט מהביוגרפיה שלו, על זיקתו לקהילתו, תלמידיו ולמקום מושבו. לאחר מכן ממשיך הוא בהרחבה בתיאור תפיסתו המשווה את יחסי האדם עם בוראו ליחסי בן לאביו, תפיסה המדגישה את הקשר הראשוני ביניהם. נושאים אלו נדונו בהקשר ליחסו של הבעש"ט לתורת הקבלה וניסיונו לתרגם את מושגיה, מתפיסה ממשית של המציאות למערכת מושגית נפשית, הקשורה לתפקידו של האדם, לקרבתו לבוראו ולדרכי תיקונו של העולם הארצי.
חלקו השני של הספר מרחיב בתיאור תופעת השבתאות במאה הי"ז, ובעיקר בגלגולה האחרון בימי הבעש"ט ובתחום מושבו, בדמות הפרנקיזם שפעל בגליציה במאה הי"ח. מתקיים דיון על שורשיהן הרוחניים של תופעות אלו ובמשמעותן ההיסטורית והחברתית, ומתבאר הדמיון שבין התנועה השבתאית בכלל ובגלגולה הפרנקיסטי בפרט, ובין הניהיליזם הניטשיאני, שנותן את אותותיו הקשים להתמודדות גם בימינו. בהמשך לכך, מתבארת זיקתו של הבעש"ט לתופעה זו בסביבתו ובניסיונו להתמודד, בצורה רוחנית, עם השפעותיה והשלכותיה הרוחניות והציבוריות. וכן נחקר ניסיונו לתקן תופעות אלו, בהסתמך על מקורות חסידיים ומקורות נוספים המשקפים את התמודדותו של הבעש"ט עמן, ואת יחסו הביקורתי לעימות החריף שפרץ בין החבורה הפרנקיסטית ובין הקהילה היהודית בזמנו.
החלק השלישי שהוא עיקר הספר, הוא הצגה מסודרת של הגות הבעש"ט: הצגת יחסו לתהליך התיקון, המשיחיות, שדרכה יגיע העולם לתיקונו העמוק והשורשי; והצגת יחסו לתורה ומצוות, תפילה ותיקון המידות הפגומות.

מידע נוסף

חלקים
1
דפים
319
מק"ט:
7300009139

49.00

כמות:

+

x

-

במלאי

סה"כ:
סה"כ:

במלאי