🠖
🠔

מעיינות פרשיסחא

52.00

כמות:

+

x

-

במלאי

סה"כ:
סה"כ:

במלאי

מעיינות פרשיסחא

תקציר

אמרות קודש נבחרות בענייני עבודת ה' לאור החסידות, מסודרות לפי ערכים, מבית מדרשו של הרה"ק רבי שמחה בונם מפשיסחא וענפיו ווארקי וקוצק

קרא עוד
קרא פחות

תיאור

בכור ההיתוך של בית פשיסחא נצרפה שיטת החכמה והפיקחות, אשר בכוחה עסקו החסידים בבירור הטוב מקליפתו והאמת מן השקר הדבוק בה, בעבודה פנימית ואמיתית הרחוקה מאונאה עצמית ורמיית הנפש, עבודה מתוך הכרה ולא 'מצות אנשים מלומדה', עבודת עבד שאין לו אלא רצון קונו ואינו הולך בגדולות להשיג מדרגות נעלות. ובעיקר, עבודה תמה – אשר כל אותן בארות של חכמה ועמקות, חריפות וערמה, לא נחפרו אלא בשביל להגיע לאותו מעיין זך של תמימות טהורה.

מבית מדרשו של הרבי ר' בונם נפרדו התלמידים והיו לשני ראשים: רבי יצחק מווארקי ורבי מנחם מענדיל מקוצק. בקוצק בחרו בתורה ובהתבודדות, ואילו בווארקי בחרו בידידות ואהבת רעים. על דרכיהם של שני הצדיקים, כתב השפת אמת (וישב תרל"א):

"בזה היו מחולקים רבותינו נ"ע, כי מהם רצו שיהיו מעט חסידים ויהיו קדושי עליונים; ומהם רצו להיות מתפשט החסידות בין רוב עם אף שיהיו פחותים במדרגה".

בספר זה נלקטו אמרות ועובדות מגדולי פשיסחא על דרכי עבודת ה', לפי ערכים עיקריים בדרכי החסידות, כגון: אהבת ואחדות ישראל, אכילה, אמונה וביטחון, אמת, הצנע לכת, קדושת ישראל, מלחמת היצר, שמחה, תורה תפילה ותשובה. האמרות סודרו במתכונת נוחה לקריאה והתבוננות, בפיסוק, בהדגשת משפטי מפתח, בהסברים קצרים ומקורות במידת הצורך. נספח לספר: 'נתיבות המעיין' המבאר את דרכי החסידות של פשיסחא וענפיה ווארקי וקוצק.

 

מידע נוסף

חלקים
1
מק"ט:
9790826604912

52.00

כמות:

+

x

-

במלאי

סה"כ:
סה"כ:

במלאי