Ayeca Logo
Loading Img

טוען... נא להמתין

0
מוצרים
0
🠖
🠔

מי השילוח

90

כמות:

+

x

-

במלאי

סה"כ:
סה"כ:

תקציר

דרושי חסידות על התורה והנ"ך, מאמרי רז"ל ועניינים שונים, מתורתו של הרה"ק רבי מרדכי יוסף מאיזביצא זי"ע. מרכז את דברי תורתו של ראש השושלת, מגדולי תלמידי רבי שמחה בונים מפשיסחא. מהדורה חדשה באותיות מרובעות.

קרא עוד
קרא פחות

תיאור

בטרם נסע הרה"ק רבי מרדכי יוסף מאיזביצא לראשונה לרבו הקדוש, רבי שמחה בונם מפשיסחא, הכין את לבבו ונפשו לקבל את עומק תורתו, והיה בקי בכל ספרי הקבלה. כך היה לאחד המיוחד שבמעתיקי השמועה מבני החבורה הקדושה, בית לובלין ופשיסחא. רבו הגדול העיד עליו שהוא כמי השילוח ההולכים לאט וחודרים היטב לעומקי העומקים, ולפיכך נקרא ספרו הקדוש בשם 'מי השילוח'.
ספרו כולל אוצר בלום של רעיונות מעוררי לב מכבשונה של החסידות, על סדר פרשיות התורה, נ"ך וש"ס, שנלקטו ונערכו לאחר פטירתו על־ידי נכדו, מתוך דרושיו שהיו מצויים בכתבי תלמידיו. סגנונו מתאפיין בעמקות מיוחדת, אך יחד עם זאת במילים ספורות מבהיר הוא רעיונות טמירים וכמוסים.
רבות עוסק הוא בהוכחה שכל דברי התורה שייכים לכל אדם באופן פרטי, וכן מכל המאורעות המתוארים בתורה ניתן להפיק הוראה ולימוד לכל זמן ולכל נפש, ועל ידם יש להוסיף חיל בעבודת הבורא. דגש מיוחד מעניק לסוגיית הטוב הנסתר הצפון בפנימיותו של כל נברא ונברא, ועתיד להתגלות לעתיד לבוא.
משנתו של הרה"ק מאיזביצא נלמדה והוסברה בעומק ובהרחבה בספרי בנו ונכדו אדמו"רי איזביצא בעלי 'בית יעקב' ו'סוד ישרים', וכן בכתבי תלמידו הגדול רבי צדוק הכהן מלובלין זי"ע שהתבטא על רבו: "וקבלתי ממי שנגלה לו מסוד ה' ליראיו".
המהדורה החדשה באותיות מרובעות מתוקנת ומוגהת, כוללת מראי מקומות וציונים רבים למקומות אחרים בתורתו של המחבר. ברכה לעצמו קובע 'ליקוטי מי השילוח', בו נאספו ונלקטו אמרותיו הטהורות הפזורות בשאר ספרי חסידות. בסוף הספר: קונטרס המפתחות, הכולל מפתח מלא לתנ"ך וש"ס, מדרשים וספרי קבלה, ומפתח ערכים מפורט ובהיר המסייע למצוא כל חפץ.

מידע נוסף

חלקים
2
מק"ט:
9790826604800

90

כמות:

+

x

-

במלאי

סה"כ:
סה"כ: