מבצע!
🠖
🠔

יושר דברי אמת

35.00 25.00

כמות:

+

x

-

במלאי

סה"כ:
סה"כ:

יושר דברי אמת

תקציר

ספר יסוד על עיקרי החסידות ומטרותיה, מראשוני ספרי החסידות שנדפסו. מכיל שתי איגרות שכתב לבקשת גיסו, הכתובות בבהירות מופלאה.

קרא עוד
קרא פחות

תיאור

הרה"ק רבי משולם פייביש הלוי הלר מזברז' זי"ע (ת"ק־תקנ"ה), מתלמידי המגיד מזלאטשוב, אשר זכה לראות גם את פני המגיד ממעזריטש והרה"ק רבי מנחם מענדל מפרימישלאן. מוצאו ממשפחת תלמידי־חכמים גדולים, שאחדים מהם היו חברי הקלויז המפורסם בברודי, ואף הוא עצמו היה גדול בתורה ודברי הלכה משמו הובאו בספרי הפוסקים.

ספרו 'יושר דברי אמת', מראשוני ספרי החסידות שנדפסו, מכיל שתי איגרות שכתב לבקשת גיסו, שנמנה על עליית החסידים בשנת תקל"ז והפציר בו להעלות על הכתב עבורו את עיקרי שיטת החסידות, ובלשון המחבר "יושר דברי אמת ואמונה הנשמע מפי משכילי הדור אנשי מופת בעלי רוח הקודש אשר עיניי ראו ולא זר כמלאך אלקים פחדם ויראתם".

איגרותיו של ר' משולם פייביש, הכתובות בבהירות ובעוצמה פנימית מופלאה, מהוות אוצר יקר לכל מבקש ה' ופותחות שער רחב להשקפת העולם ולדרך החיים החסידית. באיגרת הראשונה עוסק המחבר בעיקרים וכללים, כאשר בין הדברים הוא דן במידת הגבהות הפסולה ובדרך שעל ידה יבוא האדם לידי הביטול הרצוי, בלימוד תורה חיצוני לעומת לימוד תורה לשמה מתוך דבקות בה' יתברך, במעלת גדולי רועי החסידות שבדורות הראשונים ובגנות מחרפיהם.

באיגרת השנייה מתבארים גם כמה עניינים פרטיים יותר, כדוגמת התקשרות לצדיקים, עבודת התפילה, קדושת יום השבת וימי המועדים, יחסה של החסידות לתעניות ולכוונות התפילה שעל דרך הקבלה, ועוד.

ראשית יציאתן לאור של האיגרות הייתה בתוך ספר 'ליקוטים יקרים', שנדפס בשנת תקנ"ב, ולאחר מכן יצאו לאור בפני עצמן בשנת תרס"ה. במהדורת מעיינותיך, נדפס ספר חשוב זה בהגהה מדוקדקת ובהוצאה מהודרת ומפוארת עם הוספות רבות, וניתן לומר ש"פנים חדשות באו לכאן".

מידע נוסף

חלקים
1
מק"ט:
128400030073

35.00 25.00

כמות:

+

x

-

במלאי

סה"כ:
סה"כ: