🠖
🠔

חסידות מבוארת – מאמרים מלוקטים

65.00

כמות:

+

x

-

במלאי

סה"כ:
סה"כ:

במלאי

חסידות מבוארת – מאמרים מלוקטים

תקציר

דרושי חסידות נבחרים בסוגיות יסודיות במשנת חב"ד, מתורת רבי שניאור זלמן מליאדי, אדמו"ר הזקן בעל התניא והשולחן ערוך, מייסד חסידות חב"ד. בהוצאה מאירת עיניים, בסדרת 'חסידות מבוארת'.

קרא עוד
קרא פחות

תיאור

תורתו של אדמו"ר הזקן הייתה זו שפתחה שערים אל מסתרי צפונותיה של תורת הקבלה ואל יסודות תורתם של הבעש"ט והמגיד ממעזריטש, שנזרקו מפיהם בקצירת האומר ובלהב הלב, ותחת קולמוסו יצאו ערוכים כמשנה סדורה, מובנת ומוסברת, שניתן לעיין בה ולעלות במעלותיה. ברבות הימים התמעטו המוחות והלבבות, וכעת גם השער זקוק לשער כדי שתהיה ברכתו שלמה.

הודות לסדרת 'חסידות מבוארת' נעשית תורתו של אדמו"ר הזקן כשולחן ערוך, ואין הלומד צריך אלא להתקין עצמו לסעודה. את הביאורים עורכים חברי מערכת מכון 'אליעזר יצחק', אברכים מופלגים בתורה וחסידות, שעליהם מנצח הגאון החסיד הרב יעקב לייב אלטיין שליט"א, מוותיקי ה'חוזרים' וכותבי תורת כ"ק אדמו"ר מליובאוויטש זי"ע.

לפני כל מאמר ממאמרי אדמו"ר הזקן באה סקירה היסטורית העומדת על נסיבות אמירתו, ביאוריו השונים ותוכן ענייניו; המאמר עצמו מלווה ביאור מפורט המלווה את הקורא במהלך הלימוד ומבהיר את פשטות הדברים; בסוף כל פרק בא 'קיצור' ובסוף המאמר – סיכום כללי ורשימה של ההוראות היוצאות מתוך הנלמד בעבודת ה'. בסידור הדף הושקעה מחשבה מרובה, כך שיאפשר לכל אחד מן הלומדים לבחור לעצמו את רמת הלימוד המתאימה לו.

דרושי חסידות נבחרים מתורת אדמו"ר הזקן נאספו בספר 'חסידות מבוארת – עניינים', בו נלקטו מאמרי חסידות בסוגיות יסודיות, כגון: אור הסובב כל עלמין ואור הממלא כל עלמין; ארבע עולמות רוחניים: אצילות, בריאה, יצירה ועשיה; תפקידה של הנפש האלוקית, וההתמודדות עם הגוף והנפש הבהמית, ועוד.

מיום שנגלה האריז"ל בצפת החלו צדיקים לעורר על לימודה של פנימיות התורה. הקריאה הלכה וגברה עם זריחת שמשו של מורנו הבעל שם טוב ולאורך השתלשלות תורת החסידות. בדורנו נראה באופן מוחשי כיצד לימוד זה הוא אבן היסוד ליראת ה' ולאהבתו, ללימוד תורה בחיות, לתפילה מעומקא דליבא ולקיום מצוות בשמחה ובהידור. 'חסידות מבוארת' מבטיחה שכל העושר הזה יימצא בהישג ידו של כל אחד ואחד.

מידע נוסף

חלקים
1
מק"ט:
247247

65.00

כמות:

+

x

-

במלאי

סה"כ:
סה"כ:

במלאי