🠖
🠔

חנה אריאל

הרב יצחק אייזיק מהאמיליע

200.00

כמות:

+

x

-

במלאי

סה"כ:
סה"כ:

חנה אריאל

תקציר

כתביו של החסיד ה'משכיל' הנודע רבי אייזיק מהומל במהדורה חדשה ומפוארת

קרא עוד
קרא פחות

תיאור

חסיד עמוק היה רבי יצחק אייזיק הלוי אפשטיין זצ"ל רבה של הומל, שהיה מגדולי החסידים הקדמונים אבירי הלב ואדירי המחשבה, תלמידי רבינו הזקן מייסד דרך חב"ד. ר' אייזיק הפך לסמל ה'משכיל' החסידי, שבאמצעות יגיעת נפש ויגיעת בשר העמיק לחדור לנבכי סודותיה של פנימיות התורה.

לא לחינם כתבי החסידות של ר' אייזיק משכו את מוחם וליבם של העוסקים בעיון החסידות. כיום נפוצים לרוב חיבורים ובהם רעיונות חסידיים 'בגובה העיניים', 'בשפה עממית', ושלל סופרלטיבים דומים. במובן מסוים כתבי ר' אייזיק מהווים פריצה מבית המדרש של השוחים בכתבי האריז"ל ויסודות החסידות והנגשת ההגות החסידית לכל, באמצעות משלים מקוריים וקולעים וחלוקה מתודית של הרעיונות המבוארים במאמרי החסידות.

אלא שרעיונות אלו אינם 'רעיונות בגובה העיניים', כי אם יסודות עמוקים שר' אייזיק התייגע רבות בשנים לעמוד על טיבן לפניי ולפנים, כלשונו באחד ממכתביו על מאמצים אלו – "הקאתי חלב שינקתי ממעי אימי", עד שעלה בידו להבין ולבארם באופן כה רהוט.

לאחר יותר ממאה שנה שמאמרי החסידות של ר' אייזיק פורסמו בהדפסה ישנה, יוצאת לאור עולם הסדרה העיקרית, "חנה אריאל", במהדורה חדשה ומפוארת בת שלשה כרכים על התורה, נ"ך ומאמרי חז"ל.

במהדורה החדשה נוספו אגרות ואמרי חסידות חדשים מאת הגאון המחבר, ביניהם ביאורי מאמרי רז"ל, ביאור בליקוטי אמרים תניא פרק ל"ג, ומאמרי חסידות שלמים שאותרו באוצר כתבי היד שבספריית חב"ד בניו יורק ועוד.

הדרושים סודרו באותיות בהירות, עם פיסוק וחלוקה לקטעים, תיקונים והוספות, בתוספת מראי מקומות וציונים, בהם בולטת המלאכה היסודית בהשוואת דברי הגאון המחבר לדבריו בשאר מאמריו וכתביו.

מידע נוסף

מחבר
הרב יצחק אייזיק מהאמיליע
מפיץ
קה"ת
חלקים
3
מק"ט:
9780826659514

200.00

כמות:

+

x

-

במלאי

סה"כ:
סה"כ: