🠖
🠔

חלקי ה' אמרה נפשי

40.00

כמות:

+

x

-

במלאי

סה"כ:
סה"כ:

במלאי

חלקי ה' אמרה נפשי

מתוך הספר

תקציר

חמישה מאמרי חסידות מאת כ"ק אדמו"ר מליובאוויטש זי"ע, עם ביאורו של הרב יהושע שפירא.

קרא עוד
קרא פחות

תיאור

מהדורה חדשה ומורחבת של הספר "חלקי ה' אמרה נפשי", שבו מוגשים מאמרי חסידות יסודיים שנאמרו על־ידי הרבי מליובאוויטש זי"ע ונלמדו בחבורה בישיבת רמת־גן, מפי הרב יהושע שפירא, ראש הישיבה.

במהדורה זו ניתוספו עוד שלושה מאמרים על השניים שהופיעו במהדורה הקודמת. תחילה מובא נוסח המאמר כפי שהוא מודפס ב"ספר המאמרים – מלוקט". לאחר מכן בא הביאור, המצטט את לשון המאמר, פסקה אחר פסקה, ומבאר אותה ברוחב דעת ובטוב טעם. הספר נערך על־ידי הרב דב ליברמן.

המאמרים המבוארים בספר מבארים סוגיות יסוד בתפיסת החסידות, ובעיקר מבטאים את דרכו המיוחדת של הרבי.

המאמרים הם: "ויהי ביום עשתי־עשר יום" ה'תשל"א; "ונחה עליו רוח הוי'" ה'תשי"ד; "בלילה ההוא" תש"כ; "ארבעה ראשי שנים" תשל"א; "והיה מידי חודש" תשל"ט.

מתורתו של הרבי עולה "שלעולם אין יהודי עוצר בדרכו אל ה' יתברך; ששום מדרגה אין בה כדי לספק אותו, מלבד ייחודא שלים עם מקור נשמתו. לא תמיד יהודי בוחר בעלייה, או במה שנדמה כעלייה. לעתים הוא יורד כדי לעלות, כדי לגלות את כבודו יתברך גם למטה, ודווקא בזה הוא מוצא את אושרו. יש זרע אמת הטמון בנשמת יהודי, והוא מסייע לו לדלג על כל מחמדי תבל ומלואה כדי להגיע אל מחוז חפצו, ולא בכוח אנוש הוא הדילוג הזה אלא בגזירת שמים ובכוח עליון" (מדברי הרב שפירא).

הסבריו של הרב שפירא פותחים את המאמרים העמוקים גם למי שאינם מכירים את סגנונו המיוחד של הרבי, ומעניקים להם ביאור שווה לכל נפש.

מידע נוסף

חלקים
1
דפים
281
מק"ט:
128400000403

40.00

כמות:

+

x

-

במלאי

סה"כ:
סה"כ:

במלאי