מבצע!
🠖
🠔

זהב המנורה

48.00 25.00

כמות:

+

x

-

במלאי

סה"כ:
סה"כ:

זהב המנורה

תקציר

אסופת תורתו ואמרותיו של הרה"ק רבי זושא מאניפולי זי"ע, על סדר הפרשיות ומועדי השנה.

קרא עוד
קרא פחות

תיאור

ספרו של הרה"ק ר' משולם זוסיא מאניפולי (נסתלק בתק"ס) – הידוע בפי העם כ"ר' זושא", גדול מרבן שמו. ר' זושא נמנה על בני החבריא קדישא של הרב המגיד ממעזריטש. המסורת החסידית מתארת אותו כדמות שהתבלטה בתמימותה, ביראתה ובענוותנותה. בעל התניא, רבי שניאור זלמן מליאדי, שחבש יחד עמו את ספסלי בית המדרש במעזריטש, אמר עליו ש"עבודתו הייתה ביראה עילאה כל כך, עד שגם בהיכל היראה הייתה יראתו לפלא".

ר' זושא לא היה מכותבי כתבים או מן המאריכים בדיבור, ואימרותיו הקצרות עברו מדור לדור בעל־פה, כשהן מצוטטות בספרים רבים ומשולבות בדבריהם של אחרים. רק בשנת תרס"ד יצא לאור לראשונה הספר "מנורת זהב", שבו קיבץ ר' נתן־נטע דאנער, רבה של קולביעל, את דבריו של ר' זושא "מספרי הקדושים אשר בארץ המה, כל מה שהובא בדבריהם על שם רבנו הקדוש". הדברים נערכו על סדר פרשיות התורה, ואליהם נתווספו גם דברים שנמצאו בשם בניו – הרה"ק רבי צבי מענדל מדינאוויץ והרה"ק רבי ישראל אברהם מטשארני־אוסטרהא.

ספר זהב המנורה, שיצא לאור על־ידי 'מכון שפתי צדיקים – קאפישטניץ', הוא בבחינת קנקן חדש מלא ישן. כל פסקאות מנורת הזהב מובאות בסידור מאיר עיניים לאחר שעברו הגהה חדשה, שלא נסמכה על מלאכתם של המגיהים והמדפיסים הקודמים אלא פנתה לעיין שוב בספרים הרבים ששימשו למלקט כמקור. כן נוספו בצד הפסקאות ביאורים והרחבות הלקוחים מאותם ספרים, שהתייחסו לדברי ר' זושא וביארו אותם. הפסקאות כולן סדורות על סדר פרשיות התורה וההפטרות, כשהשייך למועדי השנה משולב ביניהן במקום המתאים לו. לאחר מכן באים מאמרים הנוגעים לפסוקי תהלים ולמאמרי חז"ל שבש"ס, ולבסוף – לקט אמרות העוסקות בנושאים שונים וערוכות על סדר האל"ף־בי"ת. מפתחות מפורטים מסייעים ללומד להתמצא במדורי הספר ובמקורותיו.

יש לציין כי במהדורה זו נוספו פסקאות חדשות רבות, שמקורן בספרים שלא נדפסו בימי המלקט או בכתבי־יד שלא ראו את אור הדפוס עד עצם היום הזה, ואליהן מצטרפות גם מספר איגרות קודש והסכמות מרבינו ומבניו הקדושים.

מידע נוסף

חלקים
1
מק"ט:
128400090046

48.00 25.00

כמות:

+

x

-

במלאי

סה"כ:
סה"כ: