ספריית אשל כפר חב״ד | ספרי יהדות וחסידות לכל הגילאים והקהלים

המשפיע ר' שלמה חיים קסלמן - מהדורה חדשה

המשפיע ר' שלמה חיים קסלמן - מהדורה חדשה

תולדות חייו, משנתו הרוחנית והדרכותיו בעבודת ה' בדרך חסידות חב"ד של החסיד רבי שלמה חיים קסלמן, משפיע ראשי בישיבות תומכי תמימים למעלה מיובל שנים.

52.00

במלאי

החסיד רבי שלמה חיים קסלמן (תרנ"ד-תשל"א), מגדולי החסידים והמשפיעים בחסידות חב"ד בדור האחרון, התייחד במשנתו ודרכו החינוכית, הקדים את זמנו בהבנת נפש תלמידיו ובגישתו החינוכית, והעמיד דורות של תלמידים חסידיים ועובדי השם, בעלי מידות טובות. בתפקידו כמשפיע בישיבות חב"ד ברוסיה ובארץ הקודש, זכה גם להוראות והדרכות רבות מאדמו"רי חב"ד – הרבי הריי"ץ והרבי זי"ע.

שני כרכי הספר, עוסקים בדמותו של ר' שלמה חיים, ובדרכי החסידות שהיו לאבן יסוד בדרכו החינוכית: "אתכפיא", "התבוננות", "לימוד החסידות", "עבודת התפילה", "חשבון נפש", "חיפוש האמת", "התקשרות לרבי", ועוד. כל מושג מוגש על מכלול היבטיו וענפיו, בשפה ברורה ומובנת לכל, בשילוב סיפורים, אמרות ועדויות חיות, השובים את הלב ומעוררים את הנשמה לעבודת ה' בשמחה.

הספר נערך על ידי הרב ישראל אלפנביין, ויצא לאור במהדורה מפוארת ומאירת עיניים הכוללת למעלה מאלף עמודים.

ספר יסוד לכל החפץ בדרך סלולה לעבודת השם פנימית!