🠖
🠔

הגהות לפתח אליהו תרנ"ח

55.00

כמות:

+

x

-

במלאי

סה"כ:
סה"כ:

הגהות לפתח אליהו תרנ"ח

תקציר

פתיחתו המפורסמת של אליהו הנביא לתיקוני הזוהר, עוסקת באופן המשכת עשר הספירות מה' יתברך להנהגת העולמות, כאשר הן כוללות 'גופים' ו'לבושים', שהם אורות וכלים. רבות התייגעו אדמו"רי חב"ד בביאור סוגיה זו ובתיווך השיטות השונות בספרי המקובלים.

בספר 'תורה אור' פרשת וירא, מובא מאמר החסידות של אדמו"ר הזקן בעל התניא על "פתח אליהו" העוסק בנושא זה. רבינו הרש"ב כתב סביב מאמר זה הגהות ארוכות ומקיפות בהן מציג ומבאר את השיטות השונות בספרי הקבלה בעניין אור הספירות והתלבשותו בכלים, מעמיק לדון ולחקור באופן פשיטות האור ובמהות הציור שנעשה על-ידי התלבשותו בכלים. הדיון נוגע בנקודת ההיתוך של השאלה עליה סובבים כל ספרי הקבלה ומחשבת ישראל: כיצד נתהווה ריבוי מן האחדות הפשוטה?

חיבור ייחודי זה של רבינו הוא נחלתם של לומדי החסידות בעיון ובהעמקה מזה שנים רבות. אוצר בלום זה לובש כעת צורה מאירה במהדורת קה"ת החדשה, בה צוינו מקורות רבים והובאו ציטוטים והערות המוסיפות בהבנת העניינים הדקים. בנוסף להגהות רבינו, הובא מאמרו של רבינו הזקן כמתכונתו יחד עם הערות וציונים, וכן הובאו פרקים נבחרים מספרי קבלה ומדרושי אדמו"רי חב"ד לדורותיהם השייכים לנושאים הנדונים. ספר חובה למעמיקים.

מידע נוסף

חלקים
1
מק"ט:
9780826660442

55.00

כמות:

+

x

-

במלאי

סה"כ:
סה"כ: