🠖
🠔

דגל מחנה אפרים עם 'אבן לפינה' ו'מלאות אבן'

229.00

כמות:

+

x

-

במלאי

סה"כ:
סה"כ:

במלאי

דגל מחנה אפרים עם 'אבן לפינה' ו'מלאות אבן'

תקציר

דברי חסידות על סדר פרשיות התורה, ספרו של הרה"ק רבי משה חיים אפרים מסדילקוב, נכדו של הבעל שם טוב.

קרא עוד
קרא פחות

תיאור

הרה"ק רבי משה חיים אפרים מסדילקוב (תק"ב לערך – תק"ס), נכדו של הבעל שם טוב, זכה בצעירותו לחסות בצל סבו הבעש"ט. זכה לשבחים מיוחדים מאת סבו הגדול, שכתב עליו באיגרתו לגיסו הרה"ק רבי גרשון מקיטוב כי הוא "עילוי גדול בתכלית". לאחר הסתלקות הבעש"ט הסתופף בצלם של המגיד ממעזריטש ושל בעל ה'תולדות'.

כעשור לאחר פטירתו, יצא לאור ספר 'דגל מחנה אפרים', ובו דברי החסידות שדרש בחייו, ובהם אמרות ודברי תורה רבים ששמע מפי סבו הגדול. בשל כך זכה ספר זה, שנחשב לאחד המקורות הראשונים והאותנטיים לתורתו ושיטתו של הבעש"ט, לתפוצה גדולה במשך הדורות. אחת ההסכמות שנדפסו בראש הספר היא מאת הרה"ק רבי לוי יצחק מבארדיטשוב, בה הביע את ביטחונו "שעל־ידי החיבור הלז יתלהב לבב אחינו בני ישראל לעבודת הבורא ברוך הוא וברוך שמו".

בין היתר, כולל הספר תיאורים מצעירותו של המחבר, בהיותו במחיצת הבעש"ט, וביאורים על מעלותיו וחכמתו של סבו. כמו כן רשם הרה"ק מסדילקוב את חלומותיו המופלאים בהם זכה להתגלות סבו הבעש"ט לאחר הסתלקותו.

מידע נוסף

חלקים
5
מק"ט:
60000012533

229.00

כמות:

+

x

-

במלאי

סה"כ:
סה"כ:

במלאי