🠖
🠔

דברות המגיד – גדול

95.00

כמות:

+

x

-

במלאי

סה"כ:
סה"כ:

במלאי

דברות המגיד – גדול

תקציר

כתב יד מקורי מתקופת חיי הרה"ק רבי דובער המגיד ממעזריטש נחשף לראשונה, לאחר כ 250 שנה, ובו תורות חדשות שלא שזפתן העין מעולם!

קרא עוד
קרא פחות

תיאור

המגיד ממעזריטש, תלמידו וממלא מקומו של הבעל שם טוב בהנהגת החסידות, לא כתב את דברי תורתו. אך בדורות הראשונים יצאו לאור כמה וכמה ספרים המלקטים את אמרותיו ותורותיו. כתב היד המתפרסם כעת נחקר ונבדק, ועלה כי חלקו הראשון נכתב בחיים חיותו של הרב המגיד, ומחציתו כמה שנים מאוחר יותר. כתב היד כולל את מקורן של תורות רבות שהתפרסמו בספרים, ויחד עמן גם תורות רבות חדשות לגמרי שלא פורסמו מעולם. ההשערה היא שכתב יד זה מביא את תורת המגיד כפי ששמעה מפיו תלמידו הגדול רבי לוי יצחק מברדיצ'ב, שכתבו בעצמו ושילב ביאורים משלו,בעמודים האחרונים הובאו גם דברי תורה מאת רבי לוי יצחק עצמו.
כתב היד נערך לדפוס בידי מכון 'גנזים' במהדורה מפוארת ומקצועית כיאה לאור חדש זה, בשיתוף מכון 'עטרה לראש צדיק' שהאדירו באופן מושלם.
בשולי הגליונות נוספו ציונים וציטוטים רבים מספרי קבלה ומחשבת ישראל, מלבד ציונים
לפסוקים ומאמרי חז"ל, וכן השוואות לשאר ספרי תורת הרב המגיד שנעשו בדקדוק רב. את הספר פותחים מבואות מחכימים על תורות המגיד וכתב היד, ועל דמותו ותולדותיו.

"מי יוכל לספר וגדל שבח מעלת קדוש אדוננו מורנו ורבינו,אשר לא יאומן כי יסופר מופתים נפלאים אשר תפילתו ודיבורו היה נשמעת,והקב"ה גוזר והוא מבטל,ועליו נאמר "ותגזור אומר ויקם". אשר עינינו ראו ולא זר גודל השגת מדרגתו גבוה מאוד,והיה עניו ושפל ברך, והיה יראת ה' תמיד על פניו וכבוד ה' חופף עליו כל היום"
(הקדמת רבי שלמה מלוצק לספר 'מגיד דבריו ליעקב' מתורת המגיד ממעזריטש)

מידע נוסף

חלקים
1
מק"ט:
9790826605178

95.00

כמות:

+

x

-

במלאי

סה"כ:
סה"כ:

במלאי