ספריית אשל כפר חב״ד | ספרי יהדות וחסידות לכל הגילאים והקהלים

בפרדס הקבלה

בפרדס הקבלה

חקר ועיון בתקופת יצירת הקבלה וביאור מהותה ותרומתה למחשבת ישראל, מבוא מקיף לספר הזוהר, קורות חייו ומשנתו של האריז"ל.

50.00

במלאי

סדרת הספרים החדשה כוללת את פרי עטו היצירתי והשופע, ההגותי והנלהב של הסופר הרב הלל צייטלין הי"ד, הוגה דעות ובעל שאר-רוח, איש החסידות והקבלה.
ר' הלל נולד למשפחה חסידית, נודע כעילוי מצעירותו ועסק רבות בפילוסופיה ותיאולוגיה, כאשר כל חייו היה שרוי בחיפוש רוחני מתמיד אחר קרבת אלוקים. גלגולים רבים עברו עליו באמונתו ותפיסותיו, עד ששב אל צור
מחצבתו ביתר שאת. קידש את השם בפולין בערב ראש-השנה תש"ג, כאשר יצא לקראת המרצחים עטוף בטליתו ומוכתר בתפיליו, כשבידו ספר הזוהר בו הגה כל ימיו.
במאמריו העוסקים בדמויות גדולי החסידות לדורותיהם, בעולמם של חסידים קדמונים וברעיונות הקבלה והחסידות – ניתן למצוא בין השיטין הד להזדהותו האישית של המחבר עם סערת הנפש הכרוכה ביחסי האדם ואלוקיו, הבאה לידי ביטוי מיוחד ברעיונות החסידות ובעולמה הרגשי.
"מי שמכיר ולו במקצת את הצימאון האלוקי; מי שחש בקרבו ולו מקצת מאותו כאב נורא מהול באותה שמחה גדולה, החוברים יחדיו לתנועה של "כלות הנפש"; מי שנושא בקרבו  לו במקצת מן הכמיהה העזה אל האמת העליונה, אל האבסולוטי, אל האלוקות; מי שמוכרים לו במידה כזו או אחרת, ייסורי הנשמה, הנחלצת מן הכבלים ומן המצרים והבלי העולם השפל – הוא יֵדע להבין היטב את החסיד הצעיר בנפילתו ואת תחושותיו אלו של צימאון הנפש לאלוקות" – כך כותב הוא למשל במאמרו על 'חסידות קוצק'.