🠖
🠔

ביאורים במאמרי רבינו

60.00

כמות:

+

x

-

במלאי

סה"כ:
סה"כ:

במלאי

ביאורים במאמרי רבינו

תקציר

מבחר ממאמרי החסידות למעגל השנה מכ"ק אדמו"ר מליובאוויטש זי"ע, מפורשים עפ"י שיעורי הרב יואל כהן. בגוף המאמר שולבו סיכומים וביאורים קצרים. בשולי הגיליון מופיע ביאור מושגים, הרחבת הביאור ועוד

קרא עוד
קרא פחות

תיאור

מאמרי החסידות של הרבי מליובאוויטש עוסקים במגוון רחב של סוגיות בתורת החסידות, ובעיקר בעמוקות והעדינות שבהן. אך בעיקר מצטיינים בהעברת רעיונות מופשטים אלו למושגים שווים לכל נפש. יחד עם זאת, סגנונם התמציתי במיוחד והיותם מיוסדים על כתבי החסידות של אדמו"רי חב"ד לדורותיהם, עשוי לגרום ללומד שלא להבחין בעומקם של דברים. לעיתים סוגיה המתפרסת במאמרי אדמו"ר הרש"ב או אדמו"ר הריי"ץ על פני עמודים רבים, מובאת בקיצור נמרץ במאמרי הרבי, כאשר הוא מחדש בהבנתם משמעות עמוקה ומחודשת.

המאמרים המוגהים של הרבי כתובים בצורה מתומצתת הדורשת תוספת ביאור, הם גם בנויים שלב על גבי שלב, כאשר כל קטע מהווה נדבך נוסף בבניין, ולכן נדרשת שימת לב לסדר העניינים ומהלך המאמר.

שני כרכי 'ביאורים במאמרי רבינו', כוללים 31 מאמרי חסידות נבחרים מאת כ"ק אדמו"ר זי"ע על מעגל השנה, מבוארים ומפורשים, עם קיצורים וסיכומים והסבר מהלך המאמר. מטרת הספרים הינה לאפשר ללומד גישה נכונה לתוכנם של מאמרי הרבי, בביאור שווה לכל נפש. הרחבת הביאור נמצאת בשולי הגיליון, כך שהלומד יכול תמיד לבחור אם להאריך או לקצר.
הביאורים נערכו על ידי הרב מנחם מענדל אשכנזי, ומבוססים על השיעורים העיוניים שמוסר הגאון החסיד רבי יואל כהן בביאור מאמרים אלו במשך שנים רבות.

מידע נוסף

חלקים
2
מק"ט:
608608

60.00

כמות:

+

x

-

במלאי

סה"כ:
סה"כ:

במלאי