🠖
🠔

אמת ואמונה

45.00

כמות:

+

x

-

במלאי

סה"כ:
סה"כ:

אמת ואמונה

תקציר

ליקוט אמרות קצרות מתורתו של הרה"ק רבי מנחם מענדל מקוצק זי"ע, המציגים את שיטתו הייחודית, בחיפוש אמת לאמיתה. מהדורה חדשה עם ביאור 'צמח אמת'.

קרא עוד
קרא פחות

תיאור

רבי מנחם מענדל מורגנשטרן מקוצק, תלמידם של החוזה מלובלין, היהודי הקדוש ורבי שמחה בונים מפשיסחא. נודע בחריפותו, באמרותיו החדות, בהנהגתו התקיפה ובחתירתו לאמת מוחלטת, ממנה לא אבה לנטות כחוט השערה.

אל חצרו שבקוצק נקבצו חסידים רבים, ובהם בני עלייה שנשבו בלהט תביעת השלמות החריפה שהציב בפניהם. בשנותיו האחרונות היה הרבי מסוגר בחדרו וכמעט שלא ראה פני איש. קודם הסתלקותו ציווה להעלות באש את כל כתביו, ולא נותרה ממנו מילה על נייר זולת מכתב אחד שכתב לתלמידו־חברו, הרה"ק רבי יצחק מאיר מגור זי"ע בעל 'חידושי הרי"ם'.

מה שנשתייר בידינו מתורתו של השרף מקוצק, משוקע בספרי ה'שפת אמת' וה'שם משמואל', ובספרי ליקוטים כ'אוהל תורה', והספר שלפנינו 'אמת ואמונה' – הכולל מאות אמרות שנקבצו על־ידי ר' ישראל יעקב ארטן, מחסידיו של ה'אמרי־אמת' מגור.

מן האמרות בספר:

מתון הוא העושה בישוב הדעת, על כן אינו ממהר לעשות דבר; ועצל הוא להיפך, שמתעצל להתיישב בדעתו, ועושה בלי התיישבות הדעת.

לפי גודל מעלת הנשמה כן הוא גודל הקליפה שמלפפת אותה. משל למה הדבר דומה? לאבן יקרה, שלפי מסת גדלה כך גודל ציפוי האבן שלה.

מידע נוסף

חלקים
1
מק"ט:
128400030530

45.00

כמות:

+

x

-

במלאי

סה"כ:
סה"כ: