Ayeca Logo
Loading Img

Loading... Please Wait

0
Products
0
🠖
🠔

חזון למועד

45

amount:

+

x

-

In Stock

Total:
Total:

Excerpt

הצגת יסודות מחשבת ישראל ועקרונות הקבלה במשנת חב”ד, תוך התמודדות לוגית ישירה עם דילמות החשיבה המודרניות.

Read More
Read Less

Description

תכני הספר בנויים על משנת חב”ד ועל ‘מחשבת-ישראל’, שיביאו לכל מבקשי ה’ את ‘נשמת כל חג’ ומשמעותו בעבודת השם, יאירו את שולחן החג שלכם ויעניקו הזדמנות לרבנים, מרצים ומנהיגי קהילות להעביר תכנים מרעננים ומקוריים אלו לצאן מרעיתם.

הרעיונות עובדו בלשון עכשווית, בסגנונו המיוחד של המחבר, מתוך ניסיונו הרב כמרצה ומרביץ תורה בחוגים רבים ומגוונים, תוך שימוש במשלים ממחישים, המבארים את התכנים המופלאים, בשיטה המאתגרת קהל אינטלקטואלי להתחבר אל המחשבה-הפנימית שבכל מועד ומועד ומלהיבה את לבבות ציבור-המשתוקקים לחסידות מ’בוערת’…

ההיבטים המפתיעים של ‘חזון למועד’, יפגישו אתכם עם התביעות-הרוחניות המסתתרות מאחורי המנהגים והסמלים של אותו מועד, מה טעם להזמין את ‘כל דכפין’ אחרי שעשינו ‘קידוש’ בליל הסדר? מה סודה של ה’גיגית’ שנכפתה עלינו בשעת מתן תורה? מדוע העלימו במקרא את ‘ראש השנה’? מה כל כך חשוב ב’שפיציות’ של הלולב? ואלו ‘ארבע-קושיות’ שואלים בחג הפורים?…

יצירה-תורנית זו תגרום לכם ‘לחוג’ מעל ה’חגים’ ולהכירם מחדש מנקודת מבט עילאית, בבחינת “והשיאנו ה’ אלוקינו את ברכת מועדיך”.

Extra Data

book_volumes
1
SKU:
49100000299

45

amount:

+

x

-

In Stock

Total:
Total: